Eurojackpot player from Slovenia receives 11 million euros